دریافت یکی از معتبرترین گواهینامه های بین المللی در زمینه میکس حرفه ای

تاریخ نگارش : یکشنبه ۱۳۹۷/۴/۱۰

دریافت یکی از معتبرترین گواهینامه های بین المللی در زمینه میکس حرفه ای با گرید فرست کال توسط آقای احمد میرمعصومی مدیر عامل موسسه فرهنگی - هنری نغمه سازان دلنشین

بازدید : 395 نفر